Farmaseri 2019

23-24 Ağustos 2019

Son Kayıt 20 Ağustos 2019

hedef

1. FARMAKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ


Eczacılık camiamızın değerli üyeleri,

Kongremizin sonuç bildirgesine başlamadan önce ne yazık ki 23 Ağustos tarihinde Kırıkkale’de yaşanan elim hadisede hayatını kaybeden Emine BULUT nezdinde kadınlara yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu, üzüntülerimizi ve böyle acı olayların artık son bulması gerektiğini bildirmek istiyoruz.

23-24 Ağustos tarihlerinde Kayseri’de, Kayseri Eczacı Odası ev sahipliğinde, Prof. Dr. Betül Aycan koordinatörlüğünde ilkini gerçekleştirdiğimiz 1. Farmakolojide Güncel Yaklaşımlar Kongremize katılarak bizi onurlandırdığınız için teşekkürlerimizi sunarız.

13 oturum ve 1 Panel olarak düzenlediğimiz kongremize Türkiye’nin dört bir tarafından davetimize iştirak eden, desteklerini esirgemeyen, hepsi birbirinden kıymetli 14 hocamıza teşekkür ederiz.

Ayrıca panelimizde katkılarını sunan 4 eczacı odası başkanımıza ve Eczacının Sesi Genel Yayın yönetmenine teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Sn. Erdoğan Çolak’a ve Genel Sekreter Arman Üney’e,

TİTCK Eczaneler Daire Başkanı Sn. Ecz. Fatma Bekar’a ve Yöneticilerine

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr İbrahim Narin’e

Katılan tüm eczacı odası başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine

Ve 469 meslektaşımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.


Kongremiz boyunca Meslektaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda yapmış olduğumuz bu etkinliğin eczacılık camiasında büyük bir boşluğu doldurduğunu ve meslektaşlarımızın böyle kongrelerle birçok ihtiyacına cevap bulduğunu büyük bir mutlulukla görmekteyiz. Bu bağlamda sürekli güncelleme gerektiren mesleğimizin daha nitelikli icra edilebilmesi için Birliğimizin güncel farmakoloji kongrelerini sahiplenmesini, sürekliliğini sağlamasını ve devamını yapmayı düşündüğümüz kongrelerde desteklerini esirgememelerini talep ediyoruz. Mesleğimizin daha güzel günler görmesi için hep birlikte elimizi taşın altına koyduğumuzda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi az zamanda çok işler başarabildiğimizi sizlerle beraber görmüş bulunmaktayız. Mesleğimizi daha da ileriye taşıyacak;

2. Farmaseri’de görüşmek dileğiyle hepinize saygılarımızı sunarız.

FARMASERİ KONGRE KOMİTESİ